Vi skyddar dina personuppgifter:GDPR eller nya dataskyddsförordningen

När det gäller hälsoprofiler/journalanteckningar
På grund av GDPR eller nya dataskyddsförordningen (som träder i kraft 25/5-2018) så väljer vi i fortsättningen att kunden gör en muntlig beskrivning av sin hälsa. Massören ställer frågor för att försäkra sig om att inga kontraindikationer finns. Hälsoprofiler som har använts tidigare har samlats in och körts i en dokumentförstörare. 

I vissa fall så har vi valt att fortsätta med hälsodeklarationer/journalanteckningar. I dessa fall så får kund godkänna med sin namnteckning att vi lagrar och använder uppgifterna. Uppgifterna är inlåsta på säkert sätt. Om kund inte har varit aktiv/bokad på 12 månader så tar vi bort kundens uppgifter.

När det gäller bokadirekt 
Vi har nu uppdaterat våra rutiner när det gäller hur vi lagrar och tar bort personuppgifter i bokadirekt. Om kunden inte har varit aktiv/bokad på 12 månader så tar vi bort uppgifterna. Om kunder tar kontakt med oss och vill att vi tar bort personuppgifter så gör vi det skyndsamt, inom 2 veckor. Vi kommer inte att göra några anteckningar om kunden i bokadirekt systemet. Vi har gjort inloggning säkrare för oss som administrerar.

Det är viktigt för oss på Tomas Larsson Friskvård att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi är öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av uppgifter som vi sparar.


© 2019, Tomas Larsson Friskvård. All rights reserved.