Kvalitetsundersökning

Hjälp oss att bli ännu bättre! Svara på åtta frågor, om hur du upplevt ”Massage på jobbet”.

Fyll i anonymt! Vi är tacksamma för din uppriktiga mening. Markera på den 5 gradiga skalan, 1 för bottenbetyg och 5 för toppbetyg.

Tack så mycket att du tar några minuter och fyller i formuläret!

Utvärdering
(Började och slutade i rätt tid)?

(Hur upplevde du massörens renlighet och prydlighet)?

(Hur upplevde du massörens vänlighet, artighet och respekt)?

(Hur upplevde du massörens kunskap och skicklighet)?

(Kändes massagen skön och välgörande)?

(Hur nöjd är du med massören)?

(Har du genom behandling hos massören upplevt förbättring)?


(Började och slutade i rätt tid)?

(Hur upplevde du massörens renlighet och prydlighet)?

(Hur upplevde du massörens vänlighet, artighet och respekt)?

(Hur upplevde du massörens kunskap och skicklighet)?

(Kändes massagen skön och välgörande)?

(Hur nöjd är du med massören)?

(Har du genom behandling hos massören upplevt förbättring)?

(Började och slutade i rätt tid)?

(Hur upplevde du massörens renlighet och prydlighet)?

(Hur upplevde du massörens vänlighet, artighet och respekt)?

(Hur upplevde du massörens kunskap och skicklighet)?

(Kändes massagen skön och välgörande)?

(Hur nöjd är du med massören)?

(Har du genom behandling hos massören upplevt förbättring)?Tack så mycket

För oss är det viktigt att du som kund får vad ni efterfrågar. För vår utvecklingsprocess behöver vi dina synpunkter på vårt arbete. Tillsammans kan vi t.ex. anpassa och välja den personal och behandlingsform som passar er bäst.